Archief | nieuws

OLC pleit voor behoud gelijkvloerse kruising fietsers

Het lijkt erop dat veel raadsleden / partijen nogal aanleunen tegen de Fietsersbond. Maar zij zouden hun groene naam en ambities volgens ons meer eer aandoen door hier kritischer en minder dogmatisch te zijn. De OLC houdt een pleidooi voor een aantrekkelijke verbinding voor álle weggebruikers en voor een openbare ruimte met ruimtelijke kwaliteiten, belevingswaarde […]

Lees Meer
model het wiel utrecht 2017b

‘Oplossingen verkeer Westplein – Beurskwartier te vaag’

Op dinsdagavond 14 november vergadert de commissie stad en ruimte van de gemeenteraad verder over de omgevingsvisie Jaarbeurs en Lombokplein e.o. Samen met de verkeersgroep Pijlsweerd en Bewonerscomité Ronduit Weg uit Oog in Al hebben we ze in een brief advies gegeven om de verkeersaspecten van de plannen aan te scherpen. Lees het gezamenlijke persbericht en […]

Lees Meer

Omgevingsvisie Lombokplein gesprek 23 mei

Medio april 2017 heeft de Gemeente Utrecht de omgevingsvisie voor het Beurskwartier en het Lombokplein uitgegeven. Er straalt een mooie en gezonde ambitie uit, maar gaat dat gezond wel lukken met de hoeveelheid verkeer. De afgelopen maanden heeft de OLC ook niet stil gezeten en gewerkt aan mogelijke oplossingen. De bewoners van de stad moeten overal kunnen komen, maar we […]

Lees Meer
2016-09-24-13-38-58

Verslag 15 september en vervolg

Donderdagavond 15 september, een warme nazomer avond waarop we ons plan presenteerden. We kijken terug op een geslaagde avond met een hoge opkomst veel energie en goede ideeen en tips. Hierbij een verslag van de thema’s. Afgelopen zaterdag 24 september was het stadslab on tour. Deze dag werd georganiseerd door de gemeente en we hebben […]

Lees Meer
doorsnede westplein straat 6sept16

Presentatie visie Westplein van OLC 15 sept

Bewoners uit Utrecht West nodigen u uit voor een inspirerende bijeenkomst ‘Lombokplein en omgeving’ op donderdagavond 15 september. Hoe zat het ook al weer met het Westplein en de Ontwikkelgroep Lombok Centraal (OLC)? Misschien is het laatste wat u van van ons gehoord heeft dat we samen met 1750 bewoners gepleit hebben voor een autotunnel in het […]

Lees Meer
deelidentiteiten 2016

Het Nieuwe Centrum en identiteit

Een van de eerste stappen voor de structuurvisie fase 2 is het opstellen van een document over de identiteit van het nieuwe centrum. Omdat het gebied van het Westplein en Jaarbeurs weinig samenhang kennen is nagedacht over wat de identiteit zou kunnen zijn. Hiervoor is door de gemeente een voorstel gedaan. Dinsdagavond 23 februari wordt […]

Lees Meer
motie 2016 Westplein CDA verkeersplan

Nieuwe verkeersplan ‘slim’ voor het Westplein?

Eind 2015 heeft het college de nota ‘Slimme routes, slim regelen en slim bestemmen‘ vrijgegeven voor inspraak. Het is een nieuw verkeersplan met hoge ambities en de fietser, voetganger en het OV ruim baan moet geven. We hebben vanuit de Ontwikkelgroep Lombok Centraal onze bedenkingen en hebben daarom een zienswijze ingediend. De nota, verkeersanalyses en […]

Lees Meer
Lombok Lichtdag West 21 dec 2015

Lichtdag 21 december 2015

LICHTDAG Op 21 december aan het begin van de langste nacht van het jaar komen bewoners van de stad bij elkaar. Na deze nacht wordt alles weer lichter. Op het Moskeeplein op de kop van Lombok maken we een cirkel van licht, waarbinnen ruimte is voor een gedicht, muziek of een paar losse woorden. Iedereen is welkom. Neem een […]

Lees Meer
LA Kop van Lombok fase 2

Bouw Kop van Lombok fase 2 (LA) gestart

Je kunt er niet omheen; na het tijdelijke gebruik van het braakliggende bouwterrein voor project ‘Westkust’ wordt er eindelijk begonnen met de bouw. De Kop van Lombok wordt eindelijk afgebouwd met het 93 tellende appartementengebouw (starters). De laatste fase van de ontwikkeling van de Kop van Lombok is het bouwblok aan het Westplein tussen Leidsche […]

Lees Meer