Archief | structuurvisie

Groen stukje Londen in Lombok?!

Dinsdag 22 mei kon je als belangstellende meedenken met de uitwerking van de plannen voor het Lombokplein. Vorig jaar is er een motie aangenomen op de omgevingsvisie om te verkennen om meer groen in het gebied te maken, een mooi streven. Projectontwerpers presenteerden een nieuw concept, waarbij het park dichtbij Granary Square aan het Regent’s […]

Lees Meer

Omgevingsvisie Lombokplein gesprek 23 mei

Medio april 2017 heeft de Gemeente Utrecht de omgevingsvisie voor het Beurskwartier en het Lombokplein uitgegeven. Er straalt een mooie en gezonde ambitie uit, maar gaat dat gezond wel lukken met de hoeveelheid verkeer. De afgelopen maanden heeft de OLC ook niet stil gezeten en gewerkt aan mogelijke oplossingen. De bewoners van de stad moeten overal kunnen komen, maar we […]

Lees Meer

Omgevingsvisie Lombokplein april 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 18 april de plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein gepresenteerd. Het Westplein verandert de komende jaren in het Lombokplein. De Leidse Rijn wordt verbreed, en breed genoeg voor boten, en doorgetrokken richting het spoor. Aan het water komt een plein. Aan beide kanten van de Leidse Rijn worden zo’n 600 woningen […]

Lees Meer
2016-09-24-13-38-58

Verslag 15 september en vervolg

Donderdagavond 15 september, een warme nazomer avond waarop we ons plan presenteerden. We kijken terug op een geslaagde avond met een hoge opkomst veel energie en goede ideeen en tips. Hierbij een verslag van de thema’s. Afgelopen zaterdag 24 september was het stadslab on tour. Deze dag werd georganiseerd door de gemeente en we hebben […]

Lees Meer
doorsnede westplein straat 6sept16

Presentatie visie Westplein van OLC 15 sept

Bewoners uit Utrecht West nodigen u uit voor een inspirerende bijeenkomst ‘Lombokplein en omgeving’ op donderdagavond 15 september. Hoe zat het ook al weer met het Westplein en de Ontwikkelgroep Lombok Centraal (OLC)? Misschien is het laatste wat u van van ons gehoord heeft dat we samen met 1750 bewoners gepleit hebben voor een autotunnel in het […]

Lees Meer
deelidentiteiten 2016

Het Nieuwe Centrum en identiteit

Een van de eerste stappen voor de structuurvisie fase 2 is het opstellen van een document over de identiteit van het nieuwe centrum. Omdat het gebied van het Westplein en Jaarbeurs weinig samenhang kennen is nagedacht over wat de identiteit zou kunnen zijn. Hiervoor is door de gemeente een voorstel gedaan. Dinsdagavond 23 februari wordt […]

Lees Meer
motie 2016 Westplein CDA verkeersplan

Nieuwe verkeersplan ‘slim’ voor het Westplein?

Eind 2015 heeft het college de nota ‘Slimme routes, slim regelen en slim bestemmen‘ vrijgegeven voor inspraak. Het is een nieuw verkeersplan met hoge ambities en de fietser, voetganger en het OV ruim baan moet geven. We hebben vanuit de Ontwikkelgroep Lombok Centraal onze bedenkingen en hebben daarom een zienswijze ingediend. De nota, verkeersanalyses en […]

Lees Meer
luchtfoto westplein

Participatie procesaanpak ‘Structuurvisie Utrecht Centrum-West’

Samen met een Stichting Maanzaad, NH Hotel, Park Plaza Hotel, Wijkraad West, Wijkraad Binnenstad en de winkeliersvereniging Lombok hebben we een brief geschreven aan de gemeente over de procesaanpak voor de structuurvisie fase 2.  De gemeente heeft op 29 september jl. belangstellenden / belanghebbende een stappenplan en uitnodiging gestuurd om mee te denken over de […]

Lees Meer
vergrote centrum

Structuurvisie fase 2 uitgesteld, cu2050?

Fase twee van het stationsgebied gaat over het deel van de Jaarbeurs en het Westplein. Begin juli 2015 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie ‘a Healthy Urban Boost’ (HUB) vastgesteld. Dit betekent zo goed als zeker dat er geen Westpleintunnel komt. Het doel is om het gebied autoluw te maken. Er is veel discussie over wat […]

Lees Meer