Denk mee

Regulier overleg en meedenken in OLC café

Regelmatig komen we bij elkaar, praten we bij en bespreken we het programma en de acties voor de komende maanden. Dit varieert van het organiseren van (verkiezings)debatten, het beïnvloeden van de politiek via inspraak in raadsinformatieavonden (RIA’s), organiseren van informatieavonden of gesprekken met wethouders en ambtenaren of andere stakeholders. In maart 2013 is er een groot verkiezingsdebat georganiseerd rondom de toekomst van het westplein in Houtzaagmolen de Ster waarbij afgevaardigden van alle politieke partijen aanwezig waren. Voor komend jaar staat een inspraakavond in de RIA op het programma om onze reactie op de verkeersmodellen voor het Westplein kenbaar te maken.

Daarnaast worden er ludieke acties uitgedacht die het publiek prikkelen en het Westplein onder de aandacht brengen. Zo hebben we meerdere interventies in de openbare ruimte tot stand gebracht op het Westplein. ‘Molly’, de half  ingegraven auto en de Schoppenbrigade welke aandacht vragen voor de petitie voor een tunnel onder het Westplein. In mei 2014 hebben we in het kader van ‘de stad van de toekomst’ van culturele zondag in samenwerking met een groot aantal stakeholders op en rondom het westplein een groot festival georganiseerd om de kansen voor de toekomst van het plein onder de aandacht te brengen bij een groot publiek.

Ontwikkelgroep Lombok Centraal heeft ook uw inzet nodig voor een verruimd stadshart en leefbaar en aantrekkelijk Lombokplein.

Niet zo van het meedenken en praten maar meer een doener? kijk bij doe mee!

Hoe kunt u meedenken?

  • Kom naar het reguliere OLC-cafe
  • Schuif aan bij gesprekken met politieke fracties
  • Teken de petitie ‘Verbind West, auto’s onderlangs
  • Schrijf een artikel of blog
  • Bedenk financiële  oplossingen voor de infrastructuur
  • Denk mee in de strategie
  • Word actief in het kernteam van de ontwikkelgroep 

Ander idee, suggestie of vraag, neem gerust contact op!

Volg ons op twitter en facebook