Verkenning eindbeeld infrastructuur

De gemeente heeft dit jaar een verkenning gedaan de tweede fase van het stationsgebied. Fase twee betreft het gebied van de Jaarbeurs en het Westplein. Eén van de hoofdvragen is het bepalen van het eindbeeld van de infrastructuur op het Westplein. We hebben vanuit de ontwikkelgroep als ‘stakeholder’ meegedaan aan de zogenaamde gezamenlijke ‘factfinding’. Het document van de factfinding geeft inzicht in de voor- en nadelen van verschillende toekomstvarianten voor het Westplein en omgeving. Het dient als input bij de totstandkoming van de Structuurvisie. Conclusie; we zijn er niet uitgekomen en ontevreden over het resultaat en proces.

Ons advies aan het College: Nietsdoen is geen optie. Uitstel kent ook grote nadelen en kost ook veel geld. Financiering is een moeilijke kwestie maar mag geen smoes zijn om besluitvorming over de gewenste eindsituatie maar vooruit te blijven schuiven. Voor het genereren van financiering is het juist van belang dat Utrecht vol overtuiging kiest voor de gewenste kwaliteit in het gebied en de infrastructuur die daar voor nodig is. We moeten samen op zoek naar financiering van de gewenste investering in dit nieuwe stukje Lombokse Binnenstad. Kies voor de tunnelplusvariant uit de ontwikkelvisie werk die zo optimaal mogelijk uit voor betere kwaliteit en kostenreductie, ga op zoek naar draagvlak en financiering, werk dit zo snel mogelijk uit in de structuurvisie. Doe recht aan de jarenlange beloftes, verbind West, auto’s onderlangs. Steun dit door de petitie te tekenen, 1600 mensen gingen u voor. Onze volledige reactie op het rapport kunt u hier nalezen. 

Forum-2

, , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie