‘Oplossingen verkeer Westplein – Beurskwartier te vaag’

Op dinsdagavond 14 november vergadert de commissie stad en ruimte van de gemeenteraad verder over de omgevingsvisie Jaarbeurs en Lombokplein e.o. Samen met de verkeersgroep Pijlsweerd en Bewonerscomité Ronduit Weg uit Oog in Al hebben we ze in een brief advies gegeven om de verkeersaspecten van de plannen aan te scherpen. Lees het gezamenlijke persbericht en de brief met het advies. We hebben als OLC hard gewerkt aan het opzetten van het model ‘het Wiel’ maar horen er bar weinig van terug. Van de gemeenteraad vragen we om weliswaar in te stemmen met de plannen, maar het college aan te geven dat op een aantal punten nader onderzoek nodig is en de samenhang in het noordwestelijk deel van de stad beter moet. We dringen aan op het heroverwegen model ‘het wiel’ bij de besluitvorming (scenario en bijlage 3 in de brief). We missen 1 of meerdere goede verbindingen met de omliggende snelwegen. 

‘De plannen zijn te goed om te laten sneuvelen of ernstig te vertragen, maar op enkele onderdelen niet goed genoeg om ongewijzigd te accorderen’.

Tot slot nog het mooie filmpje van de onthulling van het mooie kunstwerk op het Westplein: ‘de Kroon van Lombok‘ .

 

No comments yet.

Geef een reactie