actieve betrokken buurtbewoner gezocht

We nodigen je uit mee te komen helpen. We hebben het komend (half) jaar dringend enthousiastelingen nodig die dit proces kritisch willen volgen en/of ondersteunen. Denk aan: meedoen met workshops en ontwerp-sessies, een wijkavond helpen organiseren, onze pr en website beheren, meedoen met placemaking, overleg voeren met raadsleden en politiek.

De Ontwikkelgroep Lombok Centraal (OLC) is een informeel bewonersnetwerk van verschillende mensen & organisties uit Lombok, die zich inzetten voor een nieuw aantrekkelijk en toekomstbestendig Lombokplein. Het huidige Westplein en omgeving moet ook de schakel worden tussen Lombok en het stationsgebied.

Afgelopen december heeft de gemeenteraad de functies en structuur van dit gebied op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gaat de goeie kant op. Het (doorgaande) autoverkeer wordt teruggebracht naar een ‘gewone stadsstraat’ en het gebied wordt prettiger en veiliger voor voetgangers en fietsers. Er komt nog wat nieuwe woningbouw bij, met op de begane grond mogelijk voorzieningen en bedrijvigheid. Minstens de helft van het gebied mag groen worden. Het water van de Leidsche Rijn wordt weer zichtbaar en ook bevaarbaar.

Er zijn echter ook nog veel onderwerpen die niet definitief bepaald zijn, die nog discussie oproepen en het komend jaar concreet uitgewerkt moeten worden. Dit alles gaat grote invloed hebben op de wijze waarop we straks door dit stadsdeel lopen & rijden, er wel of niet prettig kunnen verblijven, je er fijne plekjes en voorzieningen kunt aantreffen. De uitwerking is in volle gang, in samenwerking met de gemeente en andere partijen.

Actief meedoen kost je gemiddeld een paar uur per maand, al hangt dat natuurlijk van jezelf af. Maar jouw inzet en enthousiasme zijn zeer welkom en nodig om de stad naar de zin van bewoners te krijgen. Doe je mee?

Voor meer informatie bel Marij Nielen (06-19925319) of Guus Haest (06-53838755) en/of meld je aan via: lombokcentraal@gmail.com 

Eindejaarsborrel OLC

No comments yet.

Geef een reactie