Metamorfose Jaarbeursplein

Na de Tour de France wordt gestart met de bouw van de parkeergarage onder het Jaarbeursplein en de vernieuwing van de Croeselaan en het plein zelf. Ook de aansluiting van de infrastructuur met het Westplein wordt gewijzigd. De huidige ‘knip’ wordt verplaatst naar het Jaarbeursplein. De Croeselaan wordt ter plaatse een 30-km weg en rond het NH-hotel komen zowaar alweer bomen! We gaan het zien eind 2015. Je kunt je mening nog geven tot zondag 18 januari 2015.

jaarbeursplein impressie 2015

No comments yet.

Geef een reactie