Ontwikkelgroep Lombok Centraal

Ontwikkelgroep Lombok Centraal is een informeel netwerk van verschillende bewoners, stichtingen en verenigingen in Utrecht West.

Wil je meedoen?

Het Westplein biedt ruimte aan initiatieven, die het plein mooier en leuker maken. Wil je meedoen of  heb je zelf een idee?  Klik  op doen voor de mogelijkheden.

Wil je meedenken?

De toekomst van het  Westplein is een hot politiek item. Wil jij meedenken en de toekomst van het Westplein bepalen? Klik dan op denk.
 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de toekomst van het Westplein en de planning? Klik dan op informeer.
 
 

Agenda

14 november vergadering cie. stad en ruimte gemeenteraad

Actueel

Lees hieronder het laatste nieuws.

doorsnede westplein straat 6sept16

Presentatie visie Westplein van OLC 15 sept

Bewoners uit Utrecht West nodigen u uit voor een inspirerende bijeenkomst ‘Lombokplein en omgeving’ op donderdagavond 15 september. Hoe zat het ook al weer met het Westplein en de Ontwikkelgroep Lombok Centraal (OLC)? Misschien is het laatste wat u van van ons gehoord heeft dat we samen met 1750 bewoners gepleit hebben voor een autotunnel in het […]

Lees Meer
deelidentiteiten 2016

Het Nieuwe Centrum en identiteit

Een van de eerste stappen voor de structuurvisie fase 2 is het opstellen van een document over de identiteit van het nieuwe centrum. Omdat het gebied van het Westplein en Jaarbeurs weinig samenhang kennen is nagedacht over wat de identiteit zou kunnen zijn. Hiervoor is door de gemeente een voorstel gedaan. Dinsdagavond 23 februari wordt […]

Lees Meer
motie 2016 Westplein CDA verkeersplan

Nieuwe verkeersplan ‘slim’ voor het Westplein?

Eind 2015 heeft het college de nota ‘Slimme routes, slim regelen en slim bestemmen‘ vrijgegeven voor inspraak. Het is een nieuw verkeersplan met hoge ambities en de fietser, voetganger en het OV ruim baan moet geven. We hebben vanuit de Ontwikkelgroep Lombok Centraal onze bedenkingen en hebben daarom een zienswijze ingediend. De nota, verkeersanalyses en […]

Lees Meer
Lombok Lichtdag West 21 dec 2015

Lichtdag 21 december 2015

LICHTDAG Op 21 december aan het begin van de langste nacht van het jaar komen bewoners van de stad bij elkaar. Na deze nacht wordt alles weer lichter. Op het Moskeeplein op de kop van Lombok maken we een cirkel van licht, waarbinnen ruimte is voor een gedicht, muziek of een paar losse woorden. Iedereen is welkom. Neem een […]

Lees Meer
luchtfoto westplein

Participatie procesaanpak ‘Structuurvisie Utrecht Centrum-West’

Samen met een Stichting Maanzaad, NH Hotel, Park Plaza Hotel, Wijkraad West, Wijkraad Binnenstad en de winkeliersvereniging Lombok hebben we een brief geschreven aan de gemeente over de procesaanpak voor de structuurvisie fase 2.  De gemeente heeft op 29 september jl. belangstellenden / belanghebbende een stappenplan en uitnodiging gestuurd om mee te denken over de […]

Lees Meer
LA Kop van Lombok fase 2

Bouw Kop van Lombok fase 2 (LA) gestart

Je kunt er niet omheen; na het tijdelijke gebruik van het braakliggende bouwterrein voor project ‘Westkust’ wordt er eindelijk begonnen met de bouw. De Kop van Lombok wordt eindelijk afgebouwd met het 93 tellende appartementengebouw (starters). De laatste fase van de ontwikkeling van de Kop van Lombok is het bouwblok aan het Westplein tussen Leidsche […]

Lees Meer
vergrote centrum

Structuurvisie fase 2 uitgesteld, cu2050?

Fase twee van het stationsgebied gaat over het deel van de Jaarbeurs en het Westplein. Begin juli 2015 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie ‘a Healthy Urban Boost’ (HUB) vastgesteld. Dit betekent zo goed als zeker dat er geen Westpleintunnel komt. Het doel is om het gebied autoluw te maken. Er is veel discussie over wat […]

Lees Meer
Toekomstvisie

Besluit op 3 juni mee over de Toekomst van Utrecht Centrum

Hoe moet het nieuwe Stationsgebied in Utrecht er volgens jou uit gaan zien? Praat erover mee op de laatste Raadsinformatie-avond ‘Toekomstvisie Centrum’, fase 2 Stationsgebied tijd: woe 3 juni, 19:15 uur waar: Stadskantoor Utrecht Met de nieuwe ‘Toekomstvisie Centrum, a healthy urban boost’ wordt het oude masterplan voor de westzijde van het stationsgebied / Utrecht […]

Lees Meer
free-wheeling_1

‘Bubbels’ bij opening Beeldentuin Westplein, do 4 juni, 17:00 uur

Stichting Maanzaad nodigt  u van harte uit voor de Officiële opening tijdelijke beeldentuin ‘Free Wheeling’  Westplein1001, tussen de rijwegen, 4 juni 17.00 uurToegang: gratis Op donderdag 4 juni a.s. om 17.00 uur vindt de officiële opening plaats van ‘Free Wheeling’ bij paviljoen pOp op het Westplein. Met bubbels zal de tijdelijke beeldentuin feestelijk geopend worden […]

Lees Meer
ruimtemakers

Stadsexpeditie Utrecht bezoekt Westplein

Op vrijdag 29 mei, precies één jaar na de opening van de Utrechtse Stadsambassade, vindt de Utrechtse Stadsexpeditie plaats. Onder de noemer ‘Samen, schuren en los’ wisselen Initiatiefnemers uit verschillende steden in Utrecht kennis uit op het gebied van aanpak, werkwijze, samenwerking met partners en vernieuwingen daarbinnen.  Ga op 29 mei mee met de Utrechtse […]

Lees Meer