Aanbieden petitie

Op dinsdag 27 januari overhandigt de Ontwikkelgroep Lombok Centraal namens 1750 bewoners uit de stad Utrecht een petitie aan de wethouder van het stationsgebied, Victor Everhardt. Dit zal plaats vinden om 20:15 in de hal van het  stadhuis. Aansluitend wordt om 20:30 tijdens deze raadsinformatieavond gesproken over de stedenbouwkundige randvoorwaarden van het stationsgebied over het gebied Westplein en Jaarbeurs (fase 2).

De besluitvorming over de inrichting van het stationsgebied rond het Westplein is door het gebrek aan een haalbaar dekkingsplan op een bijna stilstaand traject terecht gekomen. Bewoners uit de hele stad roepen de gemeenteraadsleden op om juist nu de zaden te planten voor moedige plannen. Via deze petitie geven bewoners het simpele advies om in de komende jaren stap voor stap reserveringen te maken voor de benodigde middelen. Zodat er een autoluw verruimd stadshart zal ontstaan, waar toeristen, zakenmensen en bewoners graag verblijven.

PETITIE

Wij

Bewoners van Utrecht, Lombok, West, buurtorganisaties, lombokcentraal, ondernemers, ondertekenaars,

constateren

… dat de Gemeente steeds verder dreigt af te wijken van de plannen die uit Visie A van het Referendum voortvloeien: geld dat voor het Lombokplein, de Westpleintunnel, of de Bevaarbare Leidscherijn was gereserveerd , is al gebruikt voor gaten in de begroting… De tunnel wordt weg geredeneerd op basis van berekeningen over knips en omleidingen, die de autostroom op het Westplein zullen terugbrengen tot ± 15.000 – 19.000, MAAR DAT IS NOG TE VEEL voor een weg op “maaiveld”.

Gemeente, creëer kansen voor een stadshart in het Stationsgebied.

Lees meer over ons toekomstbeeld op www.lombokcentraal.nl

Wij vinden dat:
– 15.000 auto’s op maaiveld is teveel. De Westpleintunnel is noodzaak
– Kop van Lombok verruimd stadshart & aantrekkelijke toegangspoort naar oude binnenstad
– Viva van Sijpesteijnkade. Behoud de panden, pas ze in.
– Centrum, Corio en NS de lusten Lombok en West de lasten, dat moet anders!
– Plaats voor voetgangers, fietsers, hoogwaardig openbaar vervoer en weinig auto’s.

en verzoeken

de Gemeente Utrecht om te besluiten vóór een tunnel en zo snel mogelijk op zoek te gaan naar manieren om dit plan te financieren. Geef uitvoering aan de ontwikkelvisie Lombokplein e.o. kies voor de tunnelplus variant en verwerk dit in de structuurvisie fase 2. Laat de stroom autoʼs onder het Westplein door gaan. Zo ontstaat er een toekomst voor een verruimd stadshart met een Lombokplein als domein voor voetgangers en fietsers, met ruimte voor bussen, trams en het plaatselijk verkeer. Zo blijft het centrum van de stad aantrekkelijk en bereikbaar.

Alvast dank voor uw steun!
www.lombokcentraal.nl

Meer weten?

petitie verbind west autos onderlangs jan15

 

Eén reactie op Aanbieden petitie

  1. Gonnie Oosterbaan 27 januari 2015 om 18:14 #

    Ik woon al lang niet meer in Lombok maar ik kom er nog wel regelmatig. Het Westplein is altijd een enorm gevaarlijk verkeersplein geweest zeker voor fietsers en voetgangers. Ik heb zelf ook een keer voor mijn ogen gezien dat een fietser die door oranje fietste geschept werd door een auto die met grote snelheid kwam aangereden. Ook nu denk ik nog regelmatig aan dit ongeluk terug, zeker als weer zoiets gebeurd is. Ik las net pas over de petitie. Die had ik zeker willen tekenen.

Geef een reactie