Besluit op 3 juni mee over de Toekomst van Utrecht Centrum

Toekomstvisie

Hoe moet het nieuwe Stationsgebied in Utrecht er volgens jou uit gaan zien?

Praat erover mee op de laatste Raadsinformatie-avond ‘Toekomstvisie Centrum’, fase 2 Stationsgebied

tijd: woe 3 juni, 19:15 uur

waar: Stadskantoor Utrecht

Met de nieuwe ‘Toekomstvisie Centrum, a healthy urban boost’ wordt het oude masterplan voor de westzijde van het stationsgebied / Utrecht terzijde geschoven – ondermeer door de ondertunneling van het Westplein te schrappen – en West vanaf het Merwedekanaal ‘autoluw’ te maken.

De Gemeenteraad is gevraagd hier nog voor de zomervakantie een besluit over te nemen. Er waren over dit voorstel al twee RIA’s (raadsinformatie-avonden), op 22 april en 20 mei. Op 3 juni is de laatste RIA en inspraakmogelijkheid, voordat de raad in juli een besluit gaat nemen.

Wij roepen iedereen op die hier over mee wil praten op naar deze raadsinformatie-avond te komen:

Maak je ambities, ideeën of zorgen kenbaar!! En vraag al relaties die interesse hebben om te komen mee.

De OLC Ontwikkelgroep Lombok Centraal maakt zich grote zorgen. Net als veel bewoners en organisaties in de stad: de hotels, Corio, ondernemers uit de binnenstad, de wijkraden West en Binnenstad, ……… et cetera.

waarom:

  • de gepresenteerde toekomstvisie is helemaal niet autoluw, ondanks de aandacht die in het plan uitgaat naar een duurzame en gezonde nieuwe ontwikkeling

  • het is vooral een interessant ‘Jaarbeursplan’; waardevol, maar met weinig oog voor de betekenis voor de rest van de stad als geheel en de consequenties voor binnenstad en omliggende wijken

  • de visie is zeer globaal uitgewerkt en onderbouwd en daarmee flinterdun

  • ondanks dat worden het masterplan en daarmee de ondertunneling van het Westplein wel alvast geschrapt

  • de raad wordt op deze basis al in juli gevraagd vergaande besluiten te nemen.

we vrezen dat met goedkeuring van dit plan een weg wordt ingeslagen met onomkeerbare gevolgen.

De OLC bepleit drie dingen:

  • heldere verkeersbesluiten / keuzes op alle schaalniveaus

    Jaarbeurs, stationsgebied, binnenstad, omringende wijken en de rest van de stad inclusief de gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid voor al deze deelgebieden

  • een goede inhoudelijke uitwerking en onderbouwing van de voorstellen, inclusief de economische gevolgen voor (binnen)stad, stationsgebied en omliggende wijken + inzicht in de kosten

  • een vervolgproces o.l.v. Aorta en met onafhankelijke deskundigen, raadsleden en betrokkenen uit de hele stad, opdat bevindingen en voorstellen op meer draagvlak kunnen steunen.

Daarom doen de OLC – samen met Aorta en vele andere organisaties uit de stad – het voorstel om een andere route te gaan dan een paar RIA’s met afsluitende behandeling cq stemming in de gemeenteraad. Dit voorstel gaan we tijdens het RIA op 3 juni inbrengen.

 

Download de ‘Toekomstvisie: a healthy urban boost’ hier

Zie hier het opinie-artikel in het AD van 2 mei 2015

No comments yet.

Geef een reactie