Lombok Centraal: waar blijft de ‘Healthy Urban Boost’ voor het Westplein?

De Ontwikkelgroep Lombtotaalbeeld-toekomstvisieok Centraal maakt zich met veel andere bewoners en organisaties in de stad al jaren sterk voor een gezonde, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige oplossing voor de (auto) mobiliteit aan de westkant van het stationsgebied, het centrum en de rest van de stad.

Wij zijn sinds het referendum van 2002 en het Masterplan voor het Stationsgebied van 2004 altijd blijven gaan voor ondertunneling van het Westplein als de beste oplossing. De laatste jaren is dat plan met deze twee argumenten steeds meer ter discussie gesteld: er zouden inmiddels betere, autoluwe oplossingen mogelijk zijn op maaiveld; en ondertunneling zou te duur zijn cq er zou geen geld voor zijn (te vinden).

Het recente voorstel ‘Toekomstvisie Utrecht Centrum – a Healthy Urban Boost’ van het College van B&W pretendeert een goede, autoluwe oplossing te bieden, die ook nog eens gezond en duurzaam is. B&W stelt daarmee voor de ondertunneling van het Westplein en wil die oplossing definitief afserveren.

Maar het voorstel van B&W is helemaal niet autoluw. Waar er al jaren gezocht wordt naar manieren om bijvoorbeeld de Catharijnsesingel Zuid (14.000 – 15.00 auto’s) of de Amsterdamse-straatweg (12.000 – 14.000 auto’s) gezonder en aantrekkelijker te maken, worden 15.000 auto’s op de Graadt van Roggenweg en het Westplein plots bejubeld als autoluw. Waarbij het nog maar zeer de vraag is of zelfs dat gehaald gaat worden, want dat kunnen ook zomaar 18.000 of 20.000 auto’s worden. Of neem een andere referentie: zie u het voor zich, lekker op een terrasje zitten en wat rondhangen in de omgeving van die gezellige Venuslaan met z’n circa 14.000 auto?!

Het gaat om dit dilemma:

– óf we kiezen voor een echt autoluwe oplossing, dwz: maximaal 5.000 auto’s, ruim baan voor fietsers, voetgangers en verblijf (binnenstadskwaliteit, verruimd stadshart); daar is veelmeer voor nodig dan B&W nu voorstelt

– óf we kiezen voor een gecontroleerde autobereikbaarheid van de (binnen) stad, maar zorgen dan ook voor een passende vormgeving en moet het doorgaande autoverkeer ondergronds naar z’n bestemming (naar parkeergarages dus en beperkt de stad in).

Maar in plaats van te gaan voor één van deze beide kwaliteitsoplossingen, wordt er een halfbakken compomis voorgesteld. Dit voorstel lost de parkeer- en mobiliteitsproblemen niet echt op en brengt onvoldoende kwaliteitsverbetering. Ook is de haalbaarheid zeer discutabel. Bovendien zijn de economische efffecten en zelf de kosten nog totaal niet een beeld gebracht. Terwijl ondertunneling keer op keer met juist ook financiële argumenten ter discussie wordt gesteld.

Het is weliswaar winst dat er met de Jaarbeurs een constructief en creatief overleg is ontstaan en dat thema’s als gezond en duurzaam hoger op de agenda komen. Maar het lost geen mobiliteits-problemen op, verhult deze eerder. Wat zou het mooi zijn als het stadsbestuur met evenveel elan en creativiteit zou gaan voor ‘gezonde, duurzame mobiliteit in de stad’. En deze drie thema’s niet alleen inhoudelijk, maar ook bij het aanboren van geldbronnen, met elkaar zou verbinden.

Lombok Centraal pleit voor een stevig en inspirerend stedelijk debat over de echte keuzes en dilemma’s. Op naar een echte, duurzame kwaliteitsoplossing die onze prachtige stad verdient en waardig is.

Lees ook reacties OLC op Duic:

“Nieuwe visie is wanprestatie van college”

‘Onduidelijk wat autoluw betekent’

, ,

No comments yet.

Geef een reactie