Nieuwe verkeersplan ‘slim’ voor het Westplein?

Eind 2015 heeft het college de nota ‘Slimme routes, slim regelen en slim bestemmen‘ vrijgegeven voor inspraak. Het is een nieuw verkeersplan met hoge ambities en de fietser, voetganger en het OV ruim baan moet geven. We hebben vanuit de Ontwikkelgroep Lombok Centraal onze bedenkingen en hebben daarom een zienswijze ingediend. De nota, verkeersanalyses en presentatie zijn op de website van de gemeente te vinden.

tabel nieuw westplein nota slim

De ontwikkelingen rondom de Westzijde van het stationsgebied ter plaatse van het Westplein en omgeving vormen aanleiding voor grote zorgen en veel vragen. Met het plan ‘Toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost’ wordt naast positieve uitgangspunten, afgezien van een tunnel onder het Westplein, mogelijk voorbarig. Het programma ‘Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar’ en de uitwerking in het verkeersplan nota ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’, dient min of meer ter onderbouwing van deze toekomstvisie. Hoewel voor sommige delen van de stad concrete projecten zijn uitgewerkt zijn de verkeerscijfers discutabel en bevat het verkeersplan vele vergezichten op een verre toekomst. Het mist daarmee de nodige overtuigingskracht dat gestelde ideeën haalbaar zijn. De tijdspanne is zo groot dat we al twee of drie college formaties (verkiezingen) verder zullen zijn om te weten wat mogelijk het resultaat is. We zouden een concrete uitwerking en te nemen besluiten met daaraan gekoppelde maatregelen zo snel mogelijk willen zien. We pleiten voor directe actie om de huidige chaos en onveilige verkeerssituatie rondom en op het Westplein te verbeteren. De nota bevat bovendien nogal wat tegenstrijdigheden, juist op punten waar het erop aankomt. In reactie op ‘Slimme routes’ hierbij (klik hier voor de brief) onze toelichting op die bezorgdheid en vragen.

Zie ook ons eerdere advies op de factfinding verkeersvarianten Westplein. 

Onlangs is er een motie van het CDA in stemming gebracht om het Westplein beter te onderzoeken in verband met verkeerde verkeersprognoses De coalitiepartijen hebben dit afgewezen.

variant hel westplein

2 reacties op Nieuwe verkeersplan ‘slim’ voor het Westplein?

  1. Roelf 3 februari 2016 om 14:06 #

    ziet er best leuk uit, maar wat zijn die P’s in het midden? Toegang ligt aan een fietspad, dus fietsparkeergarages misschien?

    • Lombok Centraal 21 februari 2016 om 10:09 #

      In fase 1 van de Kop van Lombok zit de parkeergarage dus die komt zeker niet aan een fietspad.

Geef een reactie