Omgevingsvisie Lombokplein april 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 18 april de plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein gepresenteerd. Het Westplein verandert de komende jaren in het Lombokplein. De Leidse Rijn wordt verbreed, en breed genoeg voor boten, en doorgetrokken richting het spoor. Aan het water komt een plein. Aan beide kanten van de Leidse Rijn worden zo’n 600 woningen gebouwd. De Graadt van Roggenweg wordt een stukje verlegd om het NH-hotel heen en deels ingericht als een drukke stadsstraat, met 2 x 1 rijbaan en 30 km/uur. De huidige infrabundel- een kluwen van asfalt,straten en wegen – die doorloopt van de Graadt van Roggenweg tot de Daalsetunnel, verandert ingrijpend. Het deel van de route over het Lombokplein (langs de moskee) krijgt het karakter van een gewone, drukke stedelijke stadsstraat (2×1 rijbaan 30 km). Een smal profiel met een smalle middenberm, bomen, fietspad, voetpad, en aan beide zijden bebouwing. Langs de weg komen parkeerplekken, zodat er functies kunnen komen in de plinten van de bebouwing. Oversteken kan op veel verschillende punten en is simpel en veilig. Het verminderen van het aantal rijbanen maakt het goed mogelijk om de oversteek voor fietsers op de Leidseweg gelijkvloers uit te voeren. De doorstroming van auto’s naar de binnenstad, de primaire functie van deze weg, is goed geborgd. Ter hoogte van de kruising met de Vleutenseweg en Daalsetunnel komt een rotonde (of een alzijdige kruising). Bijlage 1 en 2 geven een toelichting op de herinrichting en de verkeersprognoses. Er komt een gelijkvloerse oversteek Leidse weg – Graadt van Roggenweg. 

Eerste reactie OLC

We zien goede ruimtelijke ambities: realisatie groen Lombokplein aan het water met bv een markt en terrassen. Met het plan wordt Lombok weer verbonden met de stad. Verkeerskundige keuzes zetten deze mooie ambities onder druk. Op dit vlak zijn stevige besluiten noodzakelijk. We zien nog onvoldoende concrete maatregelen om het verkeer duurzaam op te lossen. 15.000 was voor ons al te veel maar nu wordt erkend dat het verkeer doorgroeit naar 17.000 auto’s per dag. Op de website van de gemeente leest u de stukken van de omgevingsvisie. Op 9 mei is er een eerste inloopavond van de gemeente. We komen nog met een uitgebreide reactie op de plannen en een moment om het plan en onze eigen inbreng met de buurt, stad en onze partners te bespreken.

,

No comments yet.

Geef een reactie