Structuurvisie fase 2 uitgesteld, cu2050?

Fase twee van het stationsgebied gaat over het deel van de Jaarbeurs en het Westplein. Begin juli 2015 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie ‘a Healthy Urban Boost’ (HUB) vastgesteld. Dit betekent zo goed als zeker dat er geen Westpleintunnel komt. Het doel is om het gebied autoluw te maken. Er is veel discussie over wat onder ‘autoluw’ wordt verstaan. Het is nog de vraag of de binnenstad goed bereikbaar blijft met een maximum van 15.000 auto’s per dag over het Westplein. Dit hangt samen met maatregelen om het gebied autoluw te maken tot een 30km zone en de auto’s zoveel mogelijk ten westen van het Merwedekanaal bij de jaarbeurs op te vangen. Hiervoor volgt in het kader van het actieplan ‘slimme routes, slim regelen’ (verwachting eind 2015) nog een stevige discussie. Wordt het mogelijk om het gedrag van de verkeersdeelnemers op zo’n belangrijke invalsweg stevig te wijzigen? De verkeerstransitie in Utrecht gaat nog lang duren. Tot die tijd blijft het Westplein helaas een restgebiedje in het stationsgebied en vinden er geen verbeteringen plaats (muv fietspaden).

De toekomstvisie is een opmaat voor de structuurvisie voor het fase 2 gebied. Het college heeft eind september 2015 een brief aan de raad gestuurd met het bericht dat het opstellen van de visie is vertraagd. Hoewel we inmiddels weinig vertrouwen hebben in een serieuze consultatie volgt er opnieuw een ronde met stadsgesprekken. Hopelijk is betekent ‘placemaking’ meer in dan het benutten van vervallen asfalt voor nieuwe serviceconcepten voor huurfietsen. De verkeersveiligheid, leefbaarheid en sociale veiligheid staat met de huidige werkzaamheden al sterk onder druk.

vergrote centrum

 

, , ,

No comments yet.

Geef een reactie