Tag Archives | verkeer

model het wiel utrecht 2017b

‘Oplossingen verkeer Westplein – Beurskwartier te vaag’

Op dinsdagavond 14 november vergadert de commissie stad en ruimte van de gemeenteraad verder over de omgevingsvisie Jaarbeurs en Lombokplein e.o. Samen met de verkeersgroep Pijlsweerd en Bewonerscomité Ronduit Weg uit Oog in Al hebben we ze in een brief advies gegeven om de verkeersaspecten van de plannen aan te scherpen. Lees het gezamenlijke persbericht en […]

Lees Meer
vergrote centrum

Structuurvisie fase 2 uitgesteld, cu2050?

Fase twee van het stationsgebied gaat over het deel van de Jaarbeurs en het Westplein. Begin juli 2015 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie ‘a Healthy Urban Boost’ (HUB) vastgesteld. Dit betekent zo goed als zeker dat er geen Westpleintunnel komt. Het doel is om het gebied autoluw te maken. Er is veel discussie over wat […]

Lees Meer