Wat en wie is de ontwikkelgroep?

Logo OLC_online-01

Wat?

Het is een informeel netwerk van verschillende bewoners, stichtingen en verenigingen die al wat langer in Utrecht West actief zijn:

In 2008 zijn we begonnen om samen te werken om de ideeën uit de wijken van West te kunnen bundelen en zo een volwaardige gesprekspartner van de gemeente Utrecht te kunnen zijn. In de periode van 2010 – 2013 was er goed vertrouwen en zelfs co-cratie met de gemeente. De verschillende groepen hebben de krachten gebundeld tot de Ontwikkelgroep Lombok Centraal. De stichting van “Trek Lombok door tot het spoor” (nav de klankbordgroep Kop van Lombok) is overgegaan in de ontwikkelgroep. 

Wie?

Ontwikkelgroep Lombok Centraal is een netwerkorganisatie van verschillende organisaties en individuen, die zich intensief in de planvorming in dit gebied verdiepen en van waaruit een klankbordgroep gevormd is die als partner voor de gemeente in de planvorming fungeert. OLC staat open voor nieuwe actieve buurtbewoners en organisaties. Sinds begin 2014 zit er ook een stichting onder de ‘motorkap’.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als belangstellende voor de ontwikkelgroep Lombok Centraal door het formulier via deze weblink in te vullen. De actieve leden van het netwerk van het netwerk zijn:

Marij Nielen, Bewoner, Maanzaad

Fred Dekkers,  Bewoner, Wijkraad

Remco Jutstra, Bewoner, Planoloog

Guus Haest, Bewoner Molenerf

Ilke van Engelen, bewoner, Stedenbouwkundige

Riek Westerhof, Bewoner, Stichting Klank

Gerda van Rooijen, bewoner

Peter Tol, actief bewoner en muziekliefhebber

Johan van Zutphen, meubelmaker en bewoner

Idee, vraag of meedoen? neem gerust contact op!

Volg ons op twitter en facebook